PEDAGOGICKÁ PRAX

 • TANEČNÝ DOM – Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Tokio, Budapešť, Praha, Trenčín, Čadca, Brno a ďalšie (2001–2017)
 • FS ŽELEZIAR, SZUŠ KOŠICE – Tanečný pedagóg (2002–2004)
 • FOLKLORE REPORT TOKIO – workshopy tanca (Tokio, 2004)
 • FESTIVAL POHODA – Nay Tanečný dom (2005–2016)
 • MAĎARSKÝ ŠTÁTNY SÚBOR – tanečná príprava (Budapešť, 2004–2005)
 • US LÚČNICA – tanečná príprava choreografickej časti „Slovenský triptych“(Bra­tislava, 2007)
 • AMU – workshopy tanca (Praha 2007)
 • SĽUK – tanečná príprava (Bratislava, 2010)
 • STV – KAPURA – Pedagóg a koordinátor školy tanca televíznej relácie (Košice, 2009–2016)
 • STUDIA ACADEMICA SLOVACA – workshopy ĺudového tanca (Bratislava, 2010–2016)
 • BRAUCHTUMSWOCHE – choreografický workshop (Fiesh, Švajčiarsko 2012, 2016)
 • FOLKLÓRNY SZOTTES TÁBOR – workshopy tanca (Krásnohorská Dlhá Lúka, 2012)
 • FOLKLÓRNE SÚBORY- Zemplín, Lipa, Hornád, Železiar, Technik, Borievka, Nadšenci, Háj, Tarka a ďalšie.