TVORBA ZNAČKY

Ako sa s istotou odlíšiť od iných firiem?

Prvým dôležitým krokom je vytvorenie dobrého a originálneho mena, ktoré Vás a Vašu firmu odlíši od konkurencie a prinesie Vám rôzne výhody, napríklad pri marketingu. Táto nová identita Vás však bude reprezentovať pri všetkých aktivitách.

Vo folklórnom hnutí sa až v posledných rokoch podarilo pár skupinám priniesť na trh novú a zároveň originálnu značku. Donedávna sa preferovali názvy ako napr. FS Magnezitár či FS Kvietok. Máme štyri súbory, ktoré nesú rovnaké meno nášho najznámejšieho zbojníka a minimálne 1000 programov sa volalo „Z truhlice“ a podobne.

Už od začiatku som sa snažil ísť pri vymýšľaní názvov vlastnou, originálnou cestou a dopracoval som sa k viacerým značkám, z ktorých niektoré už majú svoje miesto a ďalšie si ho ešte len vytvárajú.

MOJE ZNAČKY

PARTIA

PARTIA

Tanečná skupina Partia je zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2005. Od toho času sa v Partii obmieňala skupina tanečníkov disponujúca technicky a interpretačne vyspelými tanečníkmi. Interpretačnú zložku tvorili tanečníci s odborným vzdelaním, študenti VŠMÚ či Katedry etnológie a folkloristiky v Nitre a ďalší.

Logo pre TS Partia vytvoril Martin Kleibl.

DOBRÁ VÝCHODNÁ

DOBRÁ VÝCHODNÁ

Projekt Dobrá Východná má za prioritu oživiť areál amfiteátra vo Východnej. Hlavným cieľom je vytvorenie a uskutočnenie nových podujatí, realizovateľných z dlhodobého hľadiska.

Logo pre O.Z. Dobrá Východná vytvorila Mária Mahútová.

HYBAJHO

HYBAJHO

HybajHO družina – partia junákov slovenských, ktorí milujú folklór a aj celý deň by pretancovali, keby mohli. 5 rokov pôsobía vo Východnej, kde do areálu najslávnejšieho folklórneho festivalu viaceré podujatia „Dobrej Východnej“ priniesli. A budú v tom pokračovať! Sledujte www.hybajho.sk

Logo HYBAJHO vytvoril Tomáš Kompaník.

ROZHYBKOSTI

ROZHYBKOSTI

V súčasnej dobe neexistuje na Slovensku obdobný projekt. Celodenné workshopy tanca, hudby, spevu, remeselné kurzy a ďalšie, obohatené o exhibičné predstavenia zúčastnených lektorov a celovečerné predstavenia hosťujúcich telies. Podujatie sa koná v amfiteátri vo Východnej 9. – 13. augusta 2017.

MILOVNÍCI (KMF)

MILOVNÍCI (KMF)

„MILOVNÍCI“ alebo členovia občianskeho združenia „Klub Milovníkov Autentického Folklóru“ sa intenzívne zaoberajú interpretáciou folklóru a prácou v súbore, ale ich záujem smeruje aj k etnografii, skúmaniu archívnych materiálov a návratu k pôvodným prameňom.

Logo pre O.Z. KMF vytvoril Michal Janšto.

DOBRO PRODUCTION

DOBRO PRODUCTION

Agentúra poskytujúca outdoorové aktivity: rafting, skalolezectvo, sprievodcovské služby a ďalšie. Kultúrne aktivity: umelecké kreácie tanečnej skupiny Partia, workshopy ľudového tanca, teambuilding na ľudovú nôtu a ďalšie.

Logo pre DOBRO production s.r.o. vytvoril Michal Janšto.

MISS FOLKLÓR

MISS FOLKLÓR

Myšlienkou podujatia je prepojenie prirodzenej krásy dievčat s folklórom. Je jedno, aký talent vie dievča predviesť. Môže to byť ľudový spev, tanec, hra na hudobný nástroj, ale aj zručnosť v ľudových výšivkách, či v inej tradičnej remeselnej výrobe. Dôležité je spojenie jej krásy a talentu a prezentácia na javisku pred publikom.

V roku 2015 som oslovil do projektu MISS FOLKLÓR Barboru Palovičovú, ktorá mala na to najlepšie predpoklady, keďže obdobnú súťaž absolvovala. Navrhol som jej spoluprácu, názov, rovnako ako aj slogan súťaže „Krajšie dievča od maliny“.
V súčasnosti Barbora Palovičová vlastní značku MISS folklór a zároveň je aj riaditeľkou súťaže.
Logo pre MISS FOLKLÓR vytvoril Michal Dudáš.

KRPČEKOVO

KRPČEKOVO

Letný tanečný tábor KRPČEKOVO, je týždeň cieleného vzdelávania sa vašich ratolestí pomocou zábavy. Amfiteáter vo Východnej má dokonalé umiestnenie, leží pod Tatrami v nádhernej prírode, medzi Liptovským Mikulášom a Popradom. V tomto tábore sa počas tanečných hodín budú o deti starať profesionálni taneční pedagógovia, s odborným vzdelaním pre výchovu detí…

ARCHÍV ĽUDOVEJ KULTÚRY

ARCHÍV ĽUDOVEJ KULTÚRY

Cieľom je sprístupniť autentický materiál širokým masám v jeho jednoduchosti a kráse tak,
ako ho prezentovali naši predkovia, bez špeciálnej štylizácie. Zozbierané a archivované materiály sú prístupné každému, kto má záujem pracovať s folklórom a ďalej rozvíjať svoje vedomosti v oblasti tradičnej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Pre názov Archív ľudovej kultúry sme sa rozhodli spoločne so Slavomírom Ondejkom a Ľubomírom Hudákom. V tomto prípade som ja navrhol na papier logo, ktoré zrealizoval Robo Klik.